Sommarpraktika på Tiunda på måndagar

SOMMARPRAKTIKA på Tiunda hålls på måndagar kl. 19-21. Observera att ..

  • ..praktikan äger rum samma veckodag och tid som vanligt, dvs måndagar kl. 19-21
  • ..tillfället kan bli inställt om vi inte har någon praktikavärd. I så fall meddelas det på Facebook (pga Facebook är lättare att administrera för de som är praktikavärdar).
  • ..praktikan betalas för varje gång (40/60 kr) dvs inget terminskort för sommaren 2024.

Samma kod i dörren: 6262. Välkomna på sommarpraktika! 🌻