Om Cambalache

Livet är inte alltid en dans på rosor – men hos Cambalache är du alltid välkommen att dansa och få en varm omfamning i en tät abrazo.
Tangogruppen Cambalache är en ideell förening som bildades 1989 och vars syfte är att främja Rioplatensisk tango (tangodans från Argentina och Uruguay). Vi anordnar kurser, praktikor och trivsamma milongor för att ge våra nya och gamla medlemmar möjlighet att dansa tango och hela tiden utvecklas i sin dans.
Se filmen och besök oss på någon av våra tillställningar så berättar vi mer.

Videon är bättre med ljud! Sätt på ljudet i mediaspelaren

Medlemskap

Kostar 200 kr per år

Betalning sker via bankgiro 287-8049, ange OCR numret som kommer på mail till den epost ni angivit i medlemskapsansökan. 

Vid registrering uppge:

  • namn
  • epost
  • adress
  • telefon
  • personnummer 

Styrelse

Styrelsen väljs av årsmötet och består detta år av:

Ordförande:
Pontus Grebacken

Sekreterare:
Gertrud Linde

Kassör:
Nils Gottfries

Ledamot:
Sandra Uitto

Ledamot:
Lisen Johansson

Ledamot:
Johan Gustafsson

Suppleant:
Galina Semenova

Revisor: Johan Rönnelid, ersättare Göran Sterner
Valberedning: Peter Schütz, Barbro Grebacken

Organisationsnummer: 817603-1402
Bankgiro: 287-8049

Fakturaadress:
Tangogruppen Cambalache
c/o Nils Gottfries
Hesselmans väg 22
752 63 Uppsala

Uppmuntringssystem

Styrelsen har i samråd med föreningens grupper diskuterat formerna för att formalisera ett uppmuntringssystem för aktiva i föreningen tex DJ, Fika-, och kursansvariga så att de som ställer upp med sin tid för föreningen inte behöver betala inträdesavgift och/eller fikaavgift vid praktikor, milongor, aktuell aktivitet.
Följande policy har beslutats (senast uppdaterat på årsmötet 2023):

Praktikor

Ansvariga för praktikorna (t.ex. öppnings- och stängningsansvarig, temakurslärare, workshopansvariga) befrias från inträdesavgift.

Milongor

Ansvariga för milongorna (t.ex. DJ, öppnings- och stängningsansvarig, fikaansvariga, temakurslärare, workshopansvariga) befrias från inträdesavgift.

Större fester

Arrangörer av större evenemang samt aktiva som ger ”tre tidspass” eller mer samt dekorationsgrupp befrias från inträdesavgift. Ett ”tidspass” motsvarar en timmes arbete eller liknande (t.ex. köra upp utrustningen, dukning, passning av dörr, kökshjälp etc.). Aktiva som ger två ”tidspass” befrias från ca 2/3 av inträdesavgift.
Aktiva som ger ett ”tidspass” befrias från ca 1/3 av inträdesvgift.

Kursansvariga

Det tidigare poängsystem som funnits för ansvariga för temakurser och interna kurser förstärks på följande sätt:
– Ansvariga lärare för temakurs (ca 60min/tillfälle) får en ersättning motsvarande 120kr per genomfört tillfälle. Denna ersättning får användas som betalningsmedel vid föreningens workshops med externa lärare.
– Ansvariga lärare för interna kurser (ca 90min/tillfälle) får en ersättning motsvarande 180kr per genomfört tillfälle samt ytterligare en ersättning motsvarande 120kr för varje kursomgång (vanligtvis 6 kurstillfällen) för den uppbindning i tid som detta motsvarar. Denna ersättning får användas som betalningsmedel vid föreningens workshops med externa lärare.

Stadgar & Policies

Cambalaches policy för filmning och fotografering

Det är tillåtet att filma eller fotografera på Cambalaches evenemang.

Andra policies och ordningsregler finns i bifogade dokument.

Arbetsgrupper

Cambalache drivs ideellt och välkomnar alla som vill engagera sig i någon av dessa grupper. Hör av dig till någon i gruppen för att få reda på om det är något som du kan hjälpa till med!

Kursgruppen

Ansvarar för Cambalaches grund- och fortsättningskurser samt temakurser i samband med praktikor. Kursgruppen ansvarar för att bjuda in externa lärare och tar gärna emot förslag från medlemmarna.  Är du intresserad av att ta hit ett externt lärarpar ska du kontakta kursgruppen för att få praktiska råd om vad som behöver göras.
Kursgruppen träffas ungefär en gång i månaden för att planera Cambalaches kursverksamhet.

Medlemmar: Michael Eklund, Galina Semenova, Anki Högberg

Kursgruppen söker nya medlemmar!

För att kunna vara med måste du uppfylla följande krav:
– att vara medlem i Cambalache
– att ha dansat i minst två år och känna dig bekväm i tango, milonga och vals.

Välkommen till en arbetsgrupp som är rolig och utvecklande såväl för dig själv som för din omgivning!

Musikgruppen

Denna grupp har DJ-samordningsansvar, ansvarar för inköp av musik samt ser till att musikanordningen fungerar.

Medlemmar: Nils Gottfries, Wlodek Winkler, Sandra Uitto, Peter Schütz, Madeleine Tråvén

Informationsgruppen

Underhåller och aktualiserar informationen på hemsidan, Cambalaches gruppsida på Facebook samt mailinglistor. Ansvarar för reklam och information om Cambalaches evenemang.

Medlemmar: Galina Semenova, Sandra Uitto

Informationsgruppen behöver förstärkning med designkunniga som kan hjälpa till med flyers, affischer och reklamblad.

Fredagsgruppen

Ansvarar för att se till att Fredagsmilongan kan genomföras varje vecka. Öppning, stängning, framtagning och borttagning av fika och porslin ingår i arbetsuppgifterna.

Samordnare: Karin Lansburgh

Praktikagruppen

Har ansvar för Cambalaches praktikor på måndagar och onsdagar. Har också ansvar för temakurserna före praktikorna, med externa lärare – i samråd med kursgruppen och styrelsen.

Medlemmar: Wlodek Winkler, Danuta Loughran, Danuta Thisner, Pontus Grebacken, Barbro Grebacken, Anna Löfgren

Festgruppen

Ansvarar för att planera och genomföra en större milonga 1-2 gånger per år. Kan efter behov och i samråd med styrelsen utse särskilda tillfälliga projektgrupper.

Medlemmar: Peter Steffner, Anita Palmberg, Nils Gottfries, Annika Åkvist, Pontus Grebacken

DVD-Bibliotek

Föreningens DVD-bibliotekarie sköter utlåningen av föreningens egenproducerade filmer från workshops med externa lärare.

Bibliotekarie: Bertel Giös