Om Cambalaches webbplats

Cambalaches webbplats bygger på Drupal, ett webbpubliceringssystem med öppen källkod. 

Webbplatsen är designad 2008 av Maria Capandegui Widén, Daniel Widén, och Mikael Wallerstedt, med bistånd från bl.a. Terese Hill, Julia Hammar, och Björn Victor. Björn har ordnat det tekniska, med bistånd från Daniel. Logotypen och slingan är designade av Maria.

Synpunkter och konstruktiv kritik mottages tacksamt på adressen webb@cambalache.se!


Tangogruppen Cambalache, Uppsala  |  Kontaktadress: info@cambalache.se | Info om webbplatsen